اخبار و رویدادها

بازدید نمایندگان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

بازدید نمایندگان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۰۷ آبان ۱۳۹۶ | ۰۹:۰۱ اخبار وب سایت زیر مجموعه
بازدید نمایندگان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در روز پنجشنبه ۹۶/۰۸/۰۴
حضور واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت در اولین نمایشگاه تولیدات برتر استان گیلان

حضور واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت در اولین نمایشگاه تولیدات برتر استان گیلان

۲۴ مهر ۱۳۹۶ | ۰۹:۴۳ اخبار وب سایت زیر مجموعه
اولین نمایشگاه تولیدات برتر استان گیلان از ۱۹ الی۲۳ مهر ما۱۳۹۶ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گیلان برگزار گردید.
برگزاری نشست انجمن نانو فناوری ایران در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

برگزاری نشست انجمن نانو فناوری ایران در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۰۳ مهر ۱۳۹۶ | ۱۲:۴۲ اخبار وب سایت زیر مجموعه
نشست انجمن نانو فناوری ایران در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، روز دو شنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۳ در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار گردید.
اولین نشست میتاپس مرکز اموزش بازرگانی گیلان با همکاری مرکز رشد دانشگاه ازاد رشت با حضور مدیر ان محترم گروه چای رفاه و تولید کنندگان و دانشجویان علاقه مند برگزار شد

اولین نشست میتاپس مرکز اموزش بازرگانی گیلان با همکاری مرکز رشد دانشگاه ازاد رشت با حضور مدیر ان محترم گروه چای رفاه و تولید کنندگان و دانشجویان علاقه مند برگزار شد

۲۹ شهریور ۱۳۹۶ | ۰۹:۱۳ اخبار وب سایت زیر مجموعه
اولین نشست میتاپس مرکز اموزش بازرگانی گیلان با همکاری مرکز رشد دانشگاه ازاد رشت با حضور مدیر ان محترم گروه چای رفاه و تولید کنندگان و دانشجویان علاقه مند برگزار شد
برگزاری کارگاه عملی آموزش"آشنایی با تدوین  برنامه کسب و کار BP" در مرکز رشد واحدهای فناو ردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

برگزاری کارگاه عملی آموزش"آشنایی با تدوین برنامه کسب و کار BP" در مرکز رشد واحدهای فناو ردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ | ۰۸:۵۱ اخبار وب سایت زیر مجموعه
کارگاه عملی آموزش"آشنایی با تدوین برنامه کسب و کار BP" در مرکز رشد واحدهای فناو ردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حضور آقای مهندس خساره روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۲ در مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار گردید.