اخبار و رویدادها

چالش نوآوری: ساخت برچسب ایمنی و محافظ چند منظوره برای شیشه و پنجره

چالش نوآوری: ساخت برچسب ایمنی و محافظ چند منظوره برای شیشه و پنجره

چالش نوآوری: ساخت برچسب ایمنی و محافظ چند منظوره برای شیشه و پنجره
فراخوان جذب و پذیرش ایده در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

فراخوان جذب و پذیرش ایده در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

فراخوان جذب و پذیرش ایده در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
اولویت های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان ۱۳۹۸

اولویت های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان ۱۳۹۸

اولویت های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان ۱۳۹۸
آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی رشت حائز رتبه برتر کشوری شد

آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی رشت حائز رتبه برتر کشوری شد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از کسب مقام نخست آزمایشگاه پیشرفته سنجش و ارزیابی مواد این دانشگاه در بین آزمایشگاه‌های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.