اخبار و رویدادها

نشست ماهانه مدیر و کارشناسان مرکز رشد با رؤسا و نمایندگان هسته ها و واحدهای فناور

نشست ماهانه مدیر و کارشناسان مرکز رشد با رؤسا و نمایندگان هسته ها و واحدهای فناور

نشست ماهانه مدیر و کارشناسان مرکز رشد با رؤسا و نمایندگان هسته ها و واحدهای فناور
دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف (آب های شور و پسآب)

دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف (آب های شور و پسآب)

۲۴ مهر ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۷ اخبار وب سایت زیر مجموعه
دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف (آب های شور و پسآب)
قابل توجه دانشجویان محترم: برگزاری چهارعنوان کارگاه آموزشی رایگان در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

قابل توجه دانشجویان محترم: برگزاری چهارعنوان کارگاه آموزشی رایگان در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

قابل توجه دانشجویان محترم: برگزاری چهارعنوان کارگاه آموزشی رایگان در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (شرکت در این چهار عنوان کارگاه رایگان می باشد)
ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

۱۰ مهر ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۰ اخبار وب سایت زیر مجموعه
ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
نوزدهمین نشست شورای تخصصی ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

نوزدهمین نشست شورای تخصصی ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

نوزدهمین نشست شورای تخصصی ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت روز شنبه مورخ ۹۷/۶/۳۱ از ساعت ۱۰ الی ۱۳ در سالن جلسات مرکز رشد برگزار گردید.
رویداد ملی ایده پارک همدان ۲۰۱۸ با محوریت گردشگری و صنایع دستی

رویداد ملی ایده پارک همدان ۲۰۱۸ با محوریت گردشگری و صنایع دستی

۲۴ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۸ اخبار وب سایت زیر مجموعه
رویداد ملی ایده پارک همدان ۲۰۱۸ با محوریت گردشگری و صنایع دستی به مناسبت انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا