اخبار و رویدادها

برگزاری نشست انجمن نانو فناوری ایران در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

برگزاری نشست انجمن نانو فناوری ایران در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۰۳ مهر ۱۳۹۶ | ۱۲:۴۲ اخبار وب سایت زیر مجموعه
نشست انجمن نانو فناوری ایران در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، روز دو شنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۳ در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار گردید.
اولین نشست میتاپس مرکز اموزش بازرگانی گیلان با همکاری مرکز رشد دانشگاه ازاد رشت با حضور مدیر ان محترم گروه چای رفاه و تولید کنندگان و دانشجویان علاقه مند برگزار شد

اولین نشست میتاپس مرکز اموزش بازرگانی گیلان با همکاری مرکز رشد دانشگاه ازاد رشت با حضور مدیر ان محترم گروه چای رفاه و تولید کنندگان و دانشجویان علاقه مند برگزار شد

۲۹ شهریور ۱۳۹۶ | ۰۹:۱۳ اخبار وب سایت زیر مجموعه
اولین نشست میتاپس مرکز اموزش بازرگانی گیلان با همکاری مرکز رشد دانشگاه ازاد رشت با حضور مدیر ان محترم گروه چای رفاه و تولید کنندگان و دانشجویان علاقه مند برگزار شد
برگزاری کارگاه عملی آموزش"آشنایی با تدوین  برنامه کسب و کار BP" در مرکز رشد واحدهای فناو ردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

برگزاری کارگاه عملی آموزش"آشنایی با تدوین برنامه کسب و کار BP" در مرکز رشد واحدهای فناو ردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ | ۰۸:۵۱ اخبار وب سایت زیر مجموعه
کارگاه عملی آموزش"آشنایی با تدوین برنامه کسب و کار BP" در مرکز رشد واحدهای فناو ردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حضور آقای مهندس خساره روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۲ در مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار گردید.
برگزاری کارگاه عملی آموزش"آشنایی با تدوین طرح تجاری و برنامه ریزی R&D" در مرکز رشد واحدهای فناو ردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

برگزاری کارگاه عملی آموزش"آشنایی با تدوین طرح تجاری و برنامه ریزی R&D" در مرکز رشد واحدهای فناو ردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۱۵ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۳ اخبار وب سایت زیر مجموعه
برگزاری کارگاه عملی آموزش"آشنایی با تدوین طرح تجاری و برنامه ریزی R&D" در مرکز رشد واحدهای فناو ردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حضور آقای مهندس خساره روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۵ در مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار گردید.
چهاردهمین نشست شورای تخصصی ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چهاردهمین نشست شورای تخصصی ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۱۲ شهریور ۱۳۹۶ | ۰۹:۳۲ اخبار وب سایت زیر مجموعه
چهاردهمین نشست شورای تخصصی ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۱ در سالن جلسات مرکز رشد برگزار گردید.
حضور فعال مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نخستین نمایشگاه بین المللی محصولات استراتژیک کشاورزی و صنایع وابسته  ایران وکشورهای  CIS مرداد ماه ۱۳۹۶ ۱۷ لغایت ۲۰ - مرکز نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد انزلی

حضور فعال مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نخستین نمایشگاه بین المللی محصولات استراتژیک کشاورزی و صنایع وابسته ایران وکشورهای CIS مرداد ماه ۱۳۹۶ ۱۷ لغایت ۲۰ - مرکز نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد انزلی

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۳:۴۷ اخبار وب سایت زیر مجموعه
حضور فعال مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نخستین نمایشگاه بین المللی محصولات استراتژیک کشاورزی و صنایع وابسته ایران وکشورهای CIS مرداد ماه ۱۳۹۶ ۱۷ لغایت ۲۰ - مرکز نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد انزلی