اخبار و رویدادها

برگزاری کارگاه های معرفی مرکز رشد واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان

برگزاری کارگاه های معرفی مرکز رشد واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان

۱۶ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۷ اخبار وب سایت زیر مجموعه
برگزاری کارگاه های معرفی مرکز رشد واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان
نهمین نشست شورای تخصصی ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

نهمین نشست شورای تخصصی ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۲۶ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۶:۰۵ اخبار وب سایت زیر مجموعه
نهمین نشست شورای تخصصی ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۶در سالن جلسات این مرکز برگزار گردید.
بازدید هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سیستم پایلوت تصفیه پساب حاوی داروهای ضد سرطان مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

بازدید هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سیستم پایلوت تصفیه پساب حاوی داروهای ضد سرطان مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

۱۹ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۵:۴۴ اخبار وب سایت زیر مجموعه
بازدید هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سیستم پایلوت تصفیه پساب حاوی داروهای ضد سرطان مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان
جلسه آشنایی و معرفی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی رشت برای دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور رشت

جلسه آشنایی و معرفی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی رشت برای دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور رشت

۰۶ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۶:۱۲ اخبار وب سایت زیر مجموعه
جلسه آشنایی و معرفی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی رشت برای دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور رشت
بازدید شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان از محصولات فناورانه مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی رشت

بازدید شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان از محصولات فناورانه مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی رشت

۲۶ دی ۱۳۹۵ | ۱۴:۲۶ اخبار وب سایت زیر مجموعه
بازدید شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان از محصولات فناورانه مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی رشت
هشتمین نشست شورای تخصصی ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی رشت

هشتمین نشست شورای تخصصی ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی رشت

۱۹ دی ۱۳۹۵ | ۰۸:۵۳ اخبار وب سایت زیر مجموعه
هشتمین نشست شورای تخصصی ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی رشت در روز شنبه مورخ 95/10/18 در سالن جلسات مرکز رشد برگزار گردید.