برگزاری کارگاه عملی آموزش"آشنایی با تدوین طرح تجاری و برنامه ریزی R&D" در مرکز رشد واحدهای فناو ردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

برگزاری کارگاه عملی آموزش"آشنایی با تدوین طرح تجاری و برنامه ریزی R&D" در مرکز رشد واحدهای فناو ردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۱۵ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۳ کد خبر : ۳۴۲۵ اخبار وب سایت زیر مجموعه
تعداد بازدید:۲۰۳
برگزاری کارگاه عملی آموزش"آشنایی با تدوین طرح تجاری و برنامه ریزی R&D" در مرکز رشد واحدهای فناو ردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حضور آقای مهندس خساره روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۵ در مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار گردید.
برگزاری کارگاه عملی آموزش"آشنایی با تدوین طرح تجاری و برنامه ریزی R&D" در مرکز رشد واحدهای فناو ردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

برگزاری کارگاه عملی آموزش"آشنایی با تدوین طرح تجاری و برنامه ریزی R&D" در مرکز رشد واحدهای فناو ردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حضور آقای مهندس خساره  روز  چهارشنبه مورخ ۹۶/۰6/15 در مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار گردید.

کلید واژه ها: هسته فناورمرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتواحد فناورکارگاه های مرکز رشدکارگاه آشنایی با طرح تجاریکارگاه آشنایی با برنامه ریزیR&D


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

نظر شما :