برگزاری کارگاه عملی آموزش"آشنایی با تدوین برنامه کسب و کار BP" در مرکز رشد واحدهای فناو ردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

برگزاری کارگاه عملی آموزش"آشنایی با تدوین برنامه کسب و کار BP" در مرکز رشد واحدهای فناو ردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ | ۰۸:۵۱ کد خبر : ۳۴۴۱ اخبار وب سایت زیر مجموعه
تعداد بازدید:۱۹۲
کارگاه عملی آموزش"آشنایی با تدوین برنامه کسب و کار BP" در مرکز رشد واحدهای فناو ردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حضور آقای مهندس خساره روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۲ در مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار گردید.
برگزاری کارگاه عملی آموزش"آشنایی با تدوین  برنامه کسب و کار BP" در مرکز رشد واحدهای فناو ردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کارگاه عملی آموزش"آشنایی با تدوین  برنامه کسب و کار BP" در مرکز رشد واحدهای فناو ردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حضور آقای مهندس خساره  روز  چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/22 در مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار گردید.

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتکارگاه های آموزشی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتمرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتطراحی برنامه کسب و کار BP


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

نظر شما :