قابل توجه دانشجویان محترم: برگزاری سه عنوان کارگاه آموزشی رایگان در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

قابل توجه دانشجویان محترم: برگزاری سه عنوان کارگاه آموزشی رایگان در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

تعداد بازدید:۲۰۳
قابل توجه دانشجویان محترم: برگزاری سه عنوان کارگاه آموزشی رایگان در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
قابل توجه دانشجویان محترم: برگزاری سه عنوان کارگاه آموزشی رایگان در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کلید واژه ها: مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد رشتدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت


نظر شما :