بازدید ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان از نمایشگاه محصولات فناورانه مراکز رشد واحدهای استان گیلان در واحد رشت - ۲۰ آذر ۱۳۹۷

بازدید ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان از نمایشگاه محصولات فناورانه مراکز رشد واحدهای استان گیلان در واحد رشت - ۲۰ آذر ۱۳۹۷

تعداد بازدید:۱۷۳
بازدید ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان از نمایشگاه محصولات فناورانه مراکز رشد واحدهای استان گیلان در واحد رشت - ۲۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان از نمایشگاه محصولات فناورانه مراکز رشد واحدهای استان گیلان در واحد رشت - ۲۰ آذر ۱۳۹۷

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی رشتمرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد رشت


نظر شما :