در اولین روز از هفته پژوهش : افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان گیلان توسط استاندار محترم گیلان و بازدید استاندار و شخصیت های استانی از غرفه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

در اولین روز از هفته پژوهش : افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان گیلان توسط استاندار محترم گیلان و بازدید استاندار و شخصیت های استانی از غرفه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

تعداد بازدید:۳۵۲
در اولین روز از هفته پژوهش : افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان گیلان توسط استاندار محترم گیلان و بازدید استاندار و شخصیت های استانی از غرفه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان
در اولین روز از هفته پژوهش : افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان گیلان توسط استاندار محترم گیلان و بازدید استاندار و شخصیت های استانی از غرفه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی رشتمرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد رشتپارک علم وفناوری استان گیلان


( ۱ )

نظر شما :