نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران ۹۷

نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران ۹۷

تعداد بازدید:۲۵
نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران ۹۷
نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران ۹۷

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی رشتمرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت


نظر شما :