پیام تسلیت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به مناسبت ضایعه درگذشت دانشجوی مقطع دکتری مهندسی کامپیوتر و مدیرعامل شرکت کاوشگران دانش فرهیختگان شمال، مرحوم مغفور محسن توقعی

تعداد بازدید:۶۲
پیام تسلیت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به مناسبت ضایعه درگذشت دانشجوی مقطع دکتری مهندسی کامپیوتر و مدیرعامل شرکت کاوشگران دانش فرهیختگان شمال،  مرحوم مغفور محسن توقعی


نظر شما :