اخبار وب سایت زیر مجموعه

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه ایجاد کسب و کار نوپا در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه (۲۰ بهمن ۱۳۹۸)
برگزاری کارگاه آموزشی نحوه ایجاد کسب و کار نوپا در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه (۲۰ بهمن ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه ایجاد کسب و کار نوپا در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه (۲۰ بهمن ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه ایجاد کسب و کار نوپا در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه (۲۰ بهمن ۱۳۹۸)

ادامه مطلب
حضور مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به عنوان نماینده دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان گیلان (۱۹ تا ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸)
حضور مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به عنوان نماینده دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان گیلان (۱۹ تا ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸)

حضور مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به عنوان نماینده دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان گیلان (۱۹ تا ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸)

حضور مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به عنوان نماینده دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان گیلان (۱۹ تا ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸)

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آشنایی با مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و شتاب دهنده ها در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۶ بهمن ۱۳۹۸)
برگزاری کارگاه آشنایی با مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و شتاب دهنده ها در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۶ بهمن ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آشنایی با مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و شتاب دهنده ها در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۶ بهمن ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آشنایی با مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و شتاب دهنده ها در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۶ بهمن ۱۳۹۸)

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه فرهنگ کسب ارتباطات درست در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه (۱۴ بهمن ۱۳۹۸)
برگزاری کارگاه فرهنگ کسب ارتباطات درست در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه (۱۴ بهمن ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه فرهنگ کسب ارتباطات درست در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه (۱۴ بهمن ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه فرهنگ کسب ارتباطات درست در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه (۱۴ بهمن ۱۳۹۸)

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آشنایی با کسب و کار اینترنتی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۸ بهمن ۱۳۹۸)
برگزاری کارگاه آشنایی با کسب و کار اینترنتی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۸ بهمن ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آشنایی با کسب و کار اینترنتی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۸ بهمن ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آشنایی با کسب و کار اینترنتی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۸ بهمن ۱۳۹۸)

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی کار گروهی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۷ بهمن ۱۳۹۸)
برگزاری کارگاه آموزشی کار گروهی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۷ بهمن ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آموزشی کار گروهی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۷ بهمن ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آموزشی کار گروهی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۷ بهمن ۱۳۹۸)

ادامه مطلب
پیام تبریک به مناسبت کسب مقام چهارمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در هفتمین جشنواره فرهیختگان از بین ۴۰۰ واحد دانشگاهی و برگزیدگان فرهیخته واحد رشت - روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
پیام تبریک به مناسبت کسب مقام چهارمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در هفتمین جشنواره فرهیختگان از بین ۴۰۰ واحد دانشگاهی و برگزیدگان فرهیخته واحد رشت - روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پیام تبریک به مناسبت کسب مقام چهارمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در هفتمین جشنواره فرهیختگان از بین ۴۰۰ واحد دانشگاهی و برگزیدگان فرهیخته واحد رشت - روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پیام تبریک به مناسبت کسب مقام چهارمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در هفتمین جشنواره فرهیختگان از بین ۴۰۰ واحد دانشگاهی و برگزیدگان فرهیخته واحد رشت - روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

ادامه مطلب
با حضور دکتر طهرانچی: از برگزیدگان هفتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر شد
با حضور دکتر طهرانچی: از برگزیدگان هفتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر شد

با حضور دکتر طهرانچی: از برگزیدگان هفتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر شد

دراین جشنواره که ۲۷ آذر در تهران برگزار شد، از دکتر شهاب شریعتی به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم پایه، دکتر علیرضا صیداوی پژوهشگر برتر گروه کشاورزی و علوم دامی، دکتر فاطمه کهنی برگزیده باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دکتر محسن واعظ قاسمی برگزیده در حوزه کتاب و همچنین دکترسیدعلی نورحسینی عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تقدیر شد. گفتنی است دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از بین ۷۷ برگزیده از ۳۱ استان و ۴۰۰ واحد دانشگاهی رتبه چهارم را از آن خود کرد.

ادامه مطلب
حضور مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری دانشگاه آزاداسلامی در محل نمایشگاه بین المللی تهران ۲۶ آذر ۹۸
حضور مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری دانشگاه آزاداسلامی در محل نمایشگاه بین المللی تهران ۲۶ آذر ۹۸

حضور مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری دانشگاه آزاداسلامی در محل نمایشگاه بین المللی تهران ۲۶ آذر ۹۸

حضور مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری دانشگاه آزاداسلامی در محل نمایشگاه بین المللی تهران و بازدید دکتر بابک نگاهداری رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین دکتر عبداله محمدی مدیر کل پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی از غرفه این مرکز

ادامه مطلب