اخبار وب سایت زیر مجموعه

آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی رشت حائز رتبه برتر کشوری شد
آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی رشت حائز رتبه برتر کشوری شد

آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی رشت حائز رتبه برتر کشوری شد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از کسب مقام نخست آزمایشگاه پیشرفته سنجش و ارزیابی مواد این دانشگاه در بین آزمایشگاه‌های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

ادامه مطلب
نشست مشترک مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و مدیر پژوهش دانشگاه پیام نور استان گیلان در خصوص امکان انجام همکاری های مشترک در غالب انعقاد تفاهم نامه فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دانشگاه پیام نور استان گیلان
نشست مشترک مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و مدیر پژوهش دانشگاه پیام نور استان گیلان در خصوص امکان انجام همکاری های مشترک در غالب انعقاد تفاهم نامه فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دانشگاه پیام نور استان گیلان

نشست مشترک مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و مدیر پژوهش دانشگاه پیام نور استان گیلان در خصوص امکان انجام همکاری های مشترک در غالب انعقاد تفاهم نامه فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دانشگاه پیام نور استان گیلان

نشست مشترک مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و مدیر پژوهش دانشگاه پیام نور استان گیلان در خصوص امکان انجام همکاری های مشترک در غالب انعقاد تفاهم نامه فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دانشگاه پیام نور استان گیلان

ادامه مطلب
برگزاری جلسه دوم کارگاه آشنایی با Photoshop مقدماتی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ( ۲۰ خرداد ۱۳۹۸)
برگزاری جلسه دوم کارگاه آشنایی با Photoshop مقدماتی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ( ۲۰ خرداد ۱۳۹۸)

برگزاری جلسه دوم کارگاه آشنایی با Photoshop مقدماتی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ( ۲۰ خرداد ۱۳۹۸)

برگزاری جلسه دوم کارگاه آشنایی با Photoshop مقدماتی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ( ۲۰ خرداد ۱۳۹۸)

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آشنایی با فعالیت های مرکز رشد در سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی (اردیبهشت ۹۸)
برگزاری کارگاه آشنایی با فعالیت های مرکز رشد در سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی (اردیبهشت ۹۸)

برگزاری کارگاه آشنایی با فعالیت های مرکز رشد در سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی (اردیبهشت ۹۸)

برگزاری کارگاه آشنایی با فعالیت های مرکز رشد در سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی (اردیبهشت ۹۸)

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آشنایی با فعالیت های مرکز رشد و معرفی چند استارتاپ موفق در سطح جهانی در سالن دفاع دانشکده علوم پایه (۱۳ خرداد ۱۳۹۸)
برگزاری کارگاه آشنایی با فعالیت های مرکز رشد و معرفی چند استارتاپ موفق در سطح جهانی در سالن دفاع دانشکده علوم پایه (۱۳ خرداد ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آشنایی با فعالیت های مرکز رشد و معرفی چند استارتاپ موفق در سطح جهانی در سالن دفاع دانشکده علوم پایه (۱۳ خرداد ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آشنایی با فعالیت های مرکز رشد و معرفی چند استارتاپ موفق در سطح جهانی در سالن دفاع دانشکده علوم پایه (۱۳ خرداد ۱۳۹۸)

ادامه مطلب
برگزاری جلسه اول کارگاه آشنایی با Photoshop مقدماتی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ( ۱۲ خرداد ۱۳۹۸)
برگزاری جلسه اول کارگاه آشنایی با Photoshop مقدماتی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ( ۱۲ خرداد ۱۳۹۸)

برگزاری جلسه اول کارگاه آشنایی با Photoshop مقدماتی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ( ۱۲ خرداد ۱۳۹۸)

برگزاری جلسه اول کارگاه آشنایی با Photoshop مقدماتی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ( ۱۲ خرداد ۱۳۹۸)

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آشنایی با کار تیمی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۱ خرداد ۱۳۹۸)
برگزاری کارگاه آشنایی با کار تیمی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۱ خرداد ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آشنایی با کار تیمی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۱ خرداد ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آشنایی با کار تیمی در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۱ خرداد ۱۳۹۸)

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی دوره مقدماتی Excel در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۸ خرداد ۱۳۹۸)
برگزاری کارگاه آموزشی دوره مقدماتی Excel در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۸ خرداد ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آموزشی دوره مقدماتی Excel در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۸ خرداد ۱۳۹۸)

برگزاری کارگاه آموزشی دوره مقدماتی Excel در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۸ خرداد ۱۳۹۸)

ادامه مطلب