معرفی هسته فناور آقای دکتر محمد نقی صفرزاده

معرفی هسته فناور آقای دکتر محمد نقی صفرزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر هسته فناور: آقای دکتر محمد نقی صفرزاده ویشکایی

(mnsafarzad@gmail.com)

تولید بذر بادام زمینی

 خلاصه ای از ایده :

هدف از ایده تولید بذر خالص رقم NC2 و  افزایش تولید دانه بادام زمینی در منطقه و استفاده از آن برای تولید رقم جدید بادام زمینی درگیلان است. بذرهایی که در حال حاضر در منطقه کاشت می شوند از یک سو بدلیل تفرق صفاتی که نشان می دهند و از سوی دیگر بدلیل عدم تغذیه مناسب بوته های بادام زمینی(به ویژه در سالهای اخیر که تغییر شرایط آب و هوایی نیز رخ داده) باعث شده است خسارات ناشی از عدم جوانه زنی بذور در مزرعه و پایین بودن درصد سبز بذرها در مزرعه یکی از مهمترین عوامل افزایش هزینه تولید و کاهش عملکرد در واحد سطح باشد. برای اجرای این ایده بذر بادام زمینی رقم  NC2 از 10 روستای منطقه بین شهرستان آستانه اشرفیه تا شهرستان بندر کیاشهر و نیز از بخش لشت نشاء جمع آوری شدند و از بین آنها بوته های دارای صفات زراعی مناسب انتخاب گردیدند. سپس بذور حاصل از این بوته ها به صورت جداگانه در چند مزرعه کاشته شدند و از نظر تغذیه و نیاز های غذایی بوته ها در شرایط مناسب قرار گرفتند.بوته های حاصل از نظر بسیاری از صفات مهم زراعی به ویژه رشد دانه ها در زیر خاک و از جنبه پایداری عملکرد در حال ارزیابی هستند بذر های برداشت شده از طریق آزمون های قدرت بذر و سلامت بذر به ویژه عدم آلودگی به افلاتوکسین و بیماریهای بذرزاد مورد ارزیابی قرار می گیرند. در نهایت بذور قوی و سالم تولید شده که پتانسیل تولید بالایی دارند در اختیار کشاورزان منطقه و سایر استانها قرار می گیرند.

 ویژگیهای محصول و موارد کاربرد : 

بذرهای با قدرت بالا برای تولید بوته های مناسب بادام زمینی در سطح مزرعه و کاهش خسارات ناشی از عدم سبز شدن بذرها در مزرعه به استقرار بهتر و بیشتر بوته های بادام زمینی کمک می کند. از طرف دیگر چون سلامت بذرهای تولید شده مورد ارزیابی قرار می گیرد در نتیجه این بذرها می توانند در کاهش بیماری بوته میری مزارع بادام زمینی موثر باشند. بذور تولید شده این گیاه در وهله اول نیاز کشاورزان مناطق مختلف استان گیلان را تأمین می کند اما از آنجایی که توسعه سطح زیر کشت بادام زمینی در کشور به عنوان یک دانه روغنی در دستور کار وزارت کشاورزی است، نیاز سایر استانها نظیر کرمانشاه، خوزستان، هرمزگان و اردبیل به بذر با قدرت خوب را برطرف می سازد زیرا در کشور مرکزی که تولید بذر این گیاه را انجام دهد، وجود ندارد. علاوه بر این در صورت کاشت بادام زمینی در سایر استانها نیز امکان برطرف کردن نیاز بذر آنها نیز وجود دارد. بنابراین پتانسیل تولید بالا در بذرهای تولید شده، عدم آلودگی به بیماریهای بذر زاد و داشتن قدرت و بنیه بذر بالا از مهمترین مزیت ها و قابلیت های ویژه بذور تولید شده توسط هسته فناور است. 

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۳۹۷