معرفی واحد فناور پژوهشگران گیل فناور رامان

مدیر واحد فناور: آقای هامون محرابی

(hamoon_mehrabi189@yahoo.com)

قطعات اپتوالکترونیک ارائه خدمات دانش بنیان آموزشی، آزمایشگاهی و مشاوره ای مرتبط با ادوات اپتوالکترونیک

 

خلاصه ای از ایده:

ساخت تمامی ادوات اپتوالکترونیک از جمله سلول های خورشیدی، پنجره های هوشمند، آیینه های گرمایی، ترانزیستور های لایه نازک، صفحات نمایش از نسل های مختلف همگی نیازمند بستر رسانای شفافی هستند که علاوه بر دارا بودن خواص الکتریکی مناسب از شفافیت بالایی نیز برخوردار باشند. با توجه به کوچک شدن ابعاد قطعات الکترونیک در مقیاس میکرو و در سال های اخیر نانو ، نیاز صنایع به بسترهای لایه های نازک با ضخامت های میکرو و نانو احساس می شود. بازار موجود در کشور با توجه به نبود صنایع پیشرفته اپتوالکترونیک محدود به مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی است که به عنوان هدف واحد فناور در نظر گرفته شده است. ایده محوری تولید بسترهای رسانای شفاف رشد یافته با روش های انباشت فیزیکی بخارات و فروش آن به مراکز دانشگاهی می باشد.

 

-ویژگیهای محصول / موارد کاربرد :

ساخت نمونه های اولیه اداوات اپتو الکترونیکی در کشور تنها در مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های تحقیقاتی برخی دانشگاه های مطرح کشور دنبال می شود که عمدتاً به واسطه استاندارد نبودن شرایط آزمایش ها تکرار پذیری لازم به منظور تبدیل به محصول نهایی و ورود به بازار را ندارد. عمده مشکل نگرش متولیان علمی تحقیقات در این زمینه می باشد که هدف را ارائه نوآوری جدید و در نهایت انتشار یافته های تحقیقاتی می بینند و این در حالی است که تمرکز بر نتایج تحقیقات انجام شده و توسعه محصولات نهایی قابل عرضه به بازار قطعات الکترونیک کشور دور از دسترس نمی باشد.