معرفی هسته فناور خانم نجمه رنجی

مدیر هسته فناور: خانم نجمه رنجی

(najmehranji@gmail.com)

عنوان ایده: تولید کرم، لوسیون و ژل ضدباکتری و ضد قارچ

خلاصه ایده:

باکتری ها و قارچها در عفونت های مختلفی از جمله عفونت های واژینال، پوستی، آکنه و .. نفش دارند. یکی از مشکلات همراه با این گروه از عفونتها عود مجدد بیماری است. با توجه به اینکه مصرف نادرست و بی رویه آنتی بیوتیک ها در سالهای اخیر باعث افزایش مقاومت به این گروه از داروها و در نتیجه شکست در درمان شده، لذا محققین به دنبال یافتن استراتژی های درمانی جایگزین و مناسب می باشند. در مطالعات مختلف مشخص شده که ترکیبات گیاهی با قدمت چند هزار ساله در از بین بردن عفونت های قارچی و باکتریایی به طور سنتی مورد استفاده قرار گرفته اند. از جمله این داروهای گیاهی می توان به گیاهان زردچوبه و خارمریم اشاره نمود که به ترتیب دارای ترکیبات فعال کورکومین و سیلیبین بوده و اثرات ضدباکتریایی و ضد قارچی آنها در چندین مطالعه تایید شده است.  همچنین با توجه به اینکه این ترکیبات گیاهی در آب و مایعات بدن نامحلول می باشند می توان برای افزایش حلالیت از ساختارهای نانو بهره برد. لذا هدف ساخت فرمهای کرم، لوسیون، ژل و ... با  استفاده از این ترکیبات گیاهی به تنهایی و یا در ابعاد نانو  جهت استفاده موضعی و رفع عامل پاتوژن از بدن می باشد.

تشریح روش اصلی اجرا ایده:

1- تهیه و یا خرید ترکیبات فعال گیاهان با خاصیت ضدباکتریایی و ضدقارچی همچون کورکومین و سیلیبین  از شرکت های مربوطه

2- قرار دادن ترکیب فعال گیاهی در ساختارهای نانویی مختلف (با حرارت یا تغییر pH و دیگر اعمال برای uptake ی ترکیب گیاهی) و بررسی اثر بخشی هر کدام در شرایط in vitro.

3- تهیه نسبت های مختلف از ترکیب فعال گیاهی همچون کورکومین و سیلیبین و اثر بر باکتری ها و قارچهای پاتوژن انسانی  (تعیین اثربخشی با روشهایی چون انتشار از دیسک، تعیینMIC ی دارو و ... ) و انجام تست های فارماکوپه مربوط به هر کدام .

با توجه به اینکه ترکیبات گیاهی دارای حلالیت کمی در آب هستند از ناقلین نانو برای افزایش حلالیت بهره برده می شود. لذا بعد از تهیه نانوذرات مختلف و یا خرید بعضی از آنها از شرکت های معتبر، فرآیند انکپسوله کردن ترکیب گیاهی به نانوذره صورت می گیرد. به این منظور غلظت های متخلف داروی گیاهی با نانوذرات تیمار و بهترین شرایط برای انکپسوله شدن تعیین می گردد. سپس به کمک روشهای مختلف نظیر DLS و میکروسکوپ  AFM، SEM، TEM  اندازه نانوذرات/ترکیب گیاهی و  efficiency انکپسوله شدن ترکیب گیاهی و میزان پایداری دارو بررسی می شود.

انجام آزمون های in vitro (تیمار باکتری و قارچ در محیط کشت): میزان مقاومت جدایه ها نسبت به دارو با استفاده از تکنیک Kirby-Bauer Disk diffusion بررسی می شود. جهت مشخص کردن حداقل غلظت بازدارندگی داروMIC( Minimal Inhibitory concentration) انجام می شود. به این منظور، سویه های استاندارد بر طبق فارماکوپه از باکتری های چون سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس و ایشرشیاکولی و قارچ هایی چون کاندیدا آلبیکنس تهیه می شود. بعد از بررسی میزان مقاومت به آنتی بیوتیک های مختلف، دوزهای مختلف ترکیب فعال همچون کورکومین و سیلیبین قرار گرفته در نانوذرات (0، 100، 200 و 400 میکروگرم در میلی لیتر) به تنهایی و یا همراه با دوز 1/2MIC ی چند آنتی بیوتیک از جمله سیپروفلوکساسین، ونکومایسین و فلوکونازول بر سویه های بالینی بررسی می گردد. به این منظور غلظت نیم مک فارلند پاتوژن با دوزهای ذکر شده آنتی بیوتیک و کورکومین به مدت 24 ساعت تیمار می گردد. در صورت اثربخشی دارو، باید مرگ ومیر 50% باکتریها طی 18تا 24 ساعت بعد از تیمار صورت گیرد. به این منظور بعد از تیمار، کشت پورپلیت انجام شده و CFU ی باکتریها تعیین می شود. بر اساس میزان CFU می توان کشندگی دوزهای مختلف دارو را تایید و بهترین دوز برای تولید ترکیب ارایشی بهداشتی معرفی می گردد.

5- پس از تعیین دوز مناسب ترکیب گیاهی/نانوذرات، فرمولاسیون ژل، کرم یا لوسیون توسط متخصص داروسازی همکار در این هسته تهیه می گردد.

6- جهت فروش محصول لازم است تبلیغات متنوعی در مراکز فروش مختلف به صورت بروشور در فروشگاهها و دارخانه ها و یا در سطح شهرها بصورت بنر یا در تلویوزیون های شهری و در سایتها یا کانال های اینترنتی همچون اینستاگرام و ... صورت گیرد. همچنین با شرکتهای  دارویی که در ارتباط مستقیم با داروخانه ها هستند می توان قراردادهایی جهت تبلیغ بیشتر و اطلاع رسانی داروسازها و مردم انجام داد.

از سوی دیگر با ارتباط با پزشکان سرشناس در شهرهای بزرگ می توان محصولات را به بیماران و یا به بیمارستانها معرفی نمود.

ویژگیهای محصول:

ویژگی: محصول به فرم کرم،  لوسیون یا ژل شستشو حاوی کورکومین و یا سیلیبین در ساختار نانو  تهیه می شود و در گروه مواد آرایشی و بهداشتی دسته بندی می گردد

 

موارد کاربرد:

 استفاده از لوسیون های شستشو در موارد سوختگی ها (به عنوان شوینده با اثر آنتی باکتریال)

استفاده از لوسیون های شستشوی واژینال در موارد عفونت های قارچی

استفاده از لوسیون های شستشوی واژینال در موارد عفونت های باکتریایی

استفاده از ژل یا کرم ضد جوش و آکنه

استفاده از ژل یا کرم ضد درماتیت پوستی

 

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۳۹۸