خدمات و حمایت ها

 

با توجه به لزوم اعمال مدیریت تخصصی، مرکز رشد واحدهای فناوری با ارائه ی خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه ی حرفه های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب هسته ها واحد های نوپای فعال در زمینه های مختلف علمی و صنعتی، پشتیبانی می کند. که این خدمات عبارتند از:

  • در اختیار قراردادن فضای فیزیکی مناسب
  • خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی
  • خدمات مشاوره ای و آموزشی مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی بصورت عمومی و تخصصی
آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۳۹۵