مدیر مرکز رشد

مدیر مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان

نام و نام خانوادگی: اصغر علیزاده داخل

اطلاعات تحصیلی

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی- طراحی فرآیند

رتبه: استادیار

دانشگاه محل اخذ: رازی کرمانشاه

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

اطلاعات تماس و نمابر:  013-33403372

سوابق اجرایی:

 • مدیر توسعه فناوری، خدمات آزمایشگاهی و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد واحد رشت (از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷)
 • مدیر مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد واحد رشت

 

سوابق پژوهشی:

مقالات منتشر شده در مجلات علمی:

 1. S. M. Hosseini, R. Alizadeh, E. Fatehifar, A. Alizadehdakhel, Simulation of gas absorption into string-of-beads liquid flow with chemical reaction, Mass Transfer, 2014.
 2.  DOI: 10.1007/s00231-014-1343-z
 3. Mohammad Irani, Asghar Alizadehdakhel. Answer to comment on: “CFD modeling of hydrogen production using steam reforming of methane in monolith reactors: Surface or volume-base reaction model?” by Mohammad Irani et al., Int J Hydrogen Energy 2011;36:15602e15610. International Journal of Hydrogen (ISI).2013, In Press. DOI Link:  http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2013.11.135.
 4. Sorood Zahedi Abghari, Asghar Alizadehdakhel, Reza Seif Mohaddecy, Ammar Abdulaziz Alsairafi: Experimental and modeling study of a catalytic reforming unit , Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2013, In Press, DOI Link:  http://dx.doi.org/10.1016/j.jtice.2013.11.001
 5. M. Irani, A. Alizadehdakhel, A. Nakhaei Pour, N. Hoseini, M. Adinehnia: CFD modeling of hydrogen production using steam reforming of methane in monolith reactors: surface or volume-base reaction model?, International Journal of Hydrogen (ISI), 36 (24) 15602-15610 (2011).
 6. M. Irani, A. Alizadehdakhel, A. Nakhaei Pour, P. Proulx, A. Tavassoli: An Investigation on the performance of a FTS fixed-bed reactor using CFD methods, International Communications in Heat and Mass Transfer (ISI), 38 (8), 1119-1124 (2011).
 7. A. Parvareh, M. Rahimi, A. Alizadehdakhel, A.A. Alsairafi, CFD and ERT investigations on two-phase flow regimes in vertical and horizontal tubes, International Communications in Heat and Mass Transfer (ISI) 37 (2010) 304–311.
 8. A. Alizadehdakhel, M. Rahimi, J. Sanjari, A.A. Alsairafi, CFD modelling of flow and heat transfer in a thermosyphon, International Communications in Heat and Mass Transfer (ISI), 37 (3) 312-318 (2010).
 9. A. Alizadehdakhel, M. Rahimi, J. Sanjari, A.A. Alsairafi, CFD and artificial neural network modeling of two-phase flow pressure drop, International Communications in Heat and Mass Transfer(ISI) Volume, 36 (8) 850-856 (2009).
 10. A. Khoshhal, A. Alizadeh Dakhel, A. Etemadi, S. Zereshki, Artificial neural network modeling of apple drying process, Journal of food process engineering(ISI), 33 (s1)  298 - 313 (2009).
 11. A. Alizadehdakhel, M. Rahimi, A.A. Alsairafi, CFD and experimental studies on the effect of valve weight on performance of a valve tray column, Computers and Chemical Engineering, 48(1)  145-151 (2009).
 12. A. Alizadehdakhel, M. Rahimi, A.A. Alsairafi, Numerical and experimental investigation on a new modified valve employed in a valve tray column, Korean journal of Chemical Engineering (ISI) 26(2), 475-484 (2009).
 13. A. Alizadeh Dakhel, M. Rahimi, CFD Simulation of Homogenization in Crude Oil Storage Tanks, Journal of Petroleum Science and Engineering (ISI), 43, 151– 161, 2004.
 14. اصغر علیزاده داخل، آریامن قویدل، محمد پناهنده، مدلسازی پخش ذرات معلق کارخانه سیمان کرمان با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی، مجله علمی-پژوهشی سلامت و محیط، دوره۳ شماره۱ بهار ۱۳۸۹.
 15. مجتبی سمنانی ‌رهبر و اصغر علیزاده داخل،پیش بینی افت فشار خشک کن بستر سیال پربورات سدیم با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی، مجله علمی پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی، جهاد دانشگاهی، سال بیست و هشتم، شماره ۲ (پیاپی ۵۳)، تابستان ۱۳۸۸.
 16. مجتبی سمنانی ‌رهبر و اصغر علیزاده داخل، اثر وجود بافل در توزیع سرعت در عمل اختلاط در تهیه پربورات سدیم با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، مجله علمی-پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تبریز، جلد 35، شماره2 (مهندسی مکانیک)،شماره پیاپی۵۰، بهار ۱۳۸۷.
 17. مجتبی سمنانی ‌رهبر و اصغر علیزاده داخل، مقایسه الگوی جریان و زمان اختلاط همزن لنگری و یک همزن جدید با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)،  مجله علمی پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی، جهاد دانشگاهی، دوره ۲۶، شماره۴، ۱۳۸۶.
 18. مجتبی سمنانی رهبر و اصغر علیزاده داخل، شبیه‌سازی واحد تقطیر‌ایزومرهای منونیترو تولوئن، مجله مهندسی شیمی ایران، سال چهارم، شماره شانزدهم، ۶۵-۵۵، ۱۳۸۴.
 19. محمد علی دهنوی، سید حسن هاشم آبادی و اصغر علیزاده داخل، طراحی ‌خشک‌کن‌ بستر سیال با استفاده از تکنیک CFD ، مجله مهندسی شیمی ایران، سال چهارم، شماره پانزدهم، ۶۵-۵۵، ۱۳۸۴.

2-2- مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:

 1. Asghar Alizadehdakhel, Mohammad Javad Zoqi, A CFD investigation on the effect of CO2 injection into a landfill, 2010 International Conference on Chemical Engineering and Applications (CCEA 2010) , 26-28 February, Singapore.
 2. Arsalan Parvareh, Asghar Alizadehakhel, Masoud Rahimi and Ammar Abdulaziz Alsairafi, Study of two-phase flow regimes in vertical tubes using CFD and tomography, 2010 International Conference on Chemical Engineering and Applications (CCEA 2010), 26-28 February, Singapore.
 3. اصغر علیزاده داخل، بابک رازدار، محمد جواد ذوقی، آریامن قویدل مدلسازی پخش آلاینده های گازی و گرد و غبار از یک واحد کوره قوص الکتریکی همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایداردانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ۱۳۸۸
 4. Asghar Alizadehdakhel, Javad Gheisarianfard, An Investigation on the Effect of Turbulent Model on the CFD Prediction of Particulate Matter Dispersion a Cement Plant, the 6th international chemical engineering congress and exhibition, 16-20 November 2009, Kish, Iran.
 5. Asghar Alizadehdakhel, Aryamen Ghavidel, An Investigation on the Capabilities of the Computational Fluid Dynamics in HSE Problems, the second international conference on HSE, 1-2 November 2009.
 6. اصغر علیزاده داخل و محمد پناهنده، مدلسازی آلودگی های نفتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)، سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، ۲۸-۲۷ مهرماه ۱۳۸۸.
 7. اصغر علیزاده داخل، جعفر سنجری، مسعود رحیمی، مطالعه آزمایشگاهی رژیم و افت فشار جریان دو فازی در یک لوله عمودی، دوازدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران، دانشگاه سهند تبریز،  ۲۹ مهر- ۲ آبانماه ۱۳۸۷.
 8. ارسلان پرواره، اصغر علیزاده داخل، مسعود رحیمی، بررسی CFD و توموگرافی ماندگی مایع در جریان گاز-مایع داخل لوله ها، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، ۲۹ مهرماه تا ۲ آبانماه ۱۳۸۷.
 9. اصغر علیزاده داخل، حسن میرشاهی، سید علی شاهرخی و مسعود رحیمی، "مدلسازی بازده و پروفایل دما در ترموسیفون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی"، همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، ۱۰-۷ خرداد ۱۳۸۷، تهران- ایران.
 10. مسعود رحیمی، سید علی شاهرخی و اصغر علیزاده داخل، " شبیه سازی CFD چگالش و تبخیر در یک ترموسیفون"،  همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، ۱۰-۷ خرداد ۱۳۸۷، تهران- ایران.
 11. ارسلان پرواره، نرگس محمدی، جعفر سنجری، اصغر علیزاده داخل و مسعود رحیمی، تحلیل رژیم های جریان دوفازی گاز-مایع در لوله با استفاده از  CFD  وتوموگرافی، اولین کنفرانس ملی کاربرد CFD در مهندسی شیمی، ۲۶-۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۷۸- دانشگاه رازی کرمانشاه- ایران.
 12. Jaafar Sanjari, Asghar Alizadeh Dakhel and Masoud Rahimi, CFD investigation of vertical two-phase flow regimes, The 5th International Chemical Engineering Congress, Kish Island, Iran, 2-5 January, 2008.
 13. احمد اعتمادی، غلامرضا زاهدی ، عباس خوشحال و اصغر علیزاده داخل، مدلسازی فرآیند خشک کردن سیب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی، ارومیه، آبان ماه ۱۳۸۶.
 14. اصغر علیزاده داخل، عبدالعلی طوسی و مسعود رحیمی ، مدلسازی تصویری یک برج مجهز به سینی شیر دار در سه بعد، یازدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۵.
 15. مجتبی سمنانی ‌رهبر و اصغر علیزاده داخل، مقایسه الگوی جریان و زمان اختلاط همزن لنگری و یک همزن جدید با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، دهمین کنگره مهندسی شیمی ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۸۴.
 16. مجتبی سمنانی ‌رهبر و اصغر علیزاده داخل، استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در تعیین تأثیر بافل در کیفیت اختلاط در فرآیند تولید پربورات سدیم، دهمین کنگره مهندسی شیمی ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۸۴.
 17. مجتبی سمنانی رهبر و اصغر علیزاده داخل، طراحی برج جداکننده ایزومرهای منونیتروتولوئن، پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اسفندماه ۱۳۸۳.
 18. مسعود رحیمی و اصغر علیزاده داخل، مدلسازی سه بعدی اختلاط نفت خام در مخازن ذخیره پالایشگاه کرمانشاه، هشتمین کنگره مهندسی شیمی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، آبانماه ۱۳۸۲.
 19. A. A. Dakhel, M. Rahimi, CFD Simulation of Mixing in a Large Scale Crude Oil Storage Tank Equipped with Multiple Side Entry Impellers, International Conference on Fluid and Thermal Energy Conversion (FTEC), Bali, Indonesia, 7-11 December, 2003.
 20. مسعود رحیمی، اصغر علیزاده داخل، نقش جهت چرخش پروانه بر روی نحوه اختلاط در یک ظرف بهم زن در فاز مایع، هفتمین کنگره مهندسی شیمی ایران، دانشکده فنی دانشگاه تهران، آبانماه ۱۳۸۱
 21. A.Alizadehdakhel, R. Rakhshayee, Optimization and ANN modeling of Methylene Blue removal using Azolla fern,  همایش منطقه ای پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، ۳-۲ آذر ۱۳۸۹، سوادکوه، ایران.

 

 

مجری طرح های پژوهشی:

 • بکارگیری یک روش ترکیبی شیمیایی و بیولوژیکی برای تصفیه فاضلاب صنعتی حاصل از کارخانه های تولید مواد شوینده (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت-طرح جاری)
 • مرور تکنولوژی‌های Cold Box و بررسی چالش های ساخت آن در کشور (پژوهشگاه صنعت نفت-تابستان ۱۳۹۱)
 • استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(Artificial Neural Network) در مدلسازی و بهینه سازی فرآیند حذف متیلن بلو از محلولهای آبی بوسیله سرخس آزولا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت-۱۳۸۹)
 • شبیه سازی هیدرودینامیکی جریان گاز-مایع اطراف یک ولو در سینی ولو دار (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت-۱۳۸۷)
 • بررسی عملکرد سیستم رزینی پایلوت اجرا شده برای حذف آمونیوم، آهن و منگنز (شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان-طرح جاری)

 

همکاری موثر در انجام طرح های زیر:

 • مدلسازی هیدرودینامیکی  نحوه حرکت ذرات جامد در خطوط لوله سراسری پنجم و ششم انتقال گاز (پژوهشگاه صنعت نفت، زمستان۱۳۹۱)
 • مدلسازی و بهینه سازی راکتور صنعتی تولید هیدرو‍ن با بکارگیری UDF و معتبرسازی نتایج با استفاده از مدل CFD  (پژوهشگاه صنعت نفت- مردادماه ۱۳۹۰)
 • مدلسازی CFD پدیده‌های هیدرودینامیک و انتقال حرارت راکتور فرآیند  تولید هیدروژن در مقیاس نیمه صنعتی (پژوهشگاه صنعت نفت-زمستان ۱۳۸۹)
 • مدلسازی CFD هیدرودینامیک سیال در خط لوله انتقال گاز به استان کرمانشاه، خاتمه یافته در پاییز ۱۳۸۷)
 • بررسی هیدرودینامیکی و محاسبه افت فشار در خشک کن نیمه صنعتی نمک طعام، دانشگاه امام حسین، بهار و تابستان۱۳۸۴.
 • شبیه سازی خشک کن بستر سیال پربورات سدیم با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی، دانشگاه امام حسین، زمستان۱۳۸۳و بهار ۱۳۸۴.
 • مدلسازی اختلاط در مخازن ذخیره نفت خام پالایشگاه کرمانشاه (قرارداد پژوهشی بین دانشگاه رازی و پالایشگاه کرمانشاه)
 • ساخت و نصب فیلتر ۱۲۴۵ واحد پرکلرین مجتمع پتروشیمی شیراز، شرکت سازه نوران شیراز، تابستان ۱۳۸۰.
 • ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه خانه فارس گلوکزین شیراز به روش ترسیب شیمیایی، هضم بی هوازی و هضم هوازی، شرکت سازه نوران شیراز، بهار ۱۳۸۰.
 • ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه خانه کشتارگاه استخر مرغ شیراز به روش لاگون های اختیاری، شرکت سازه نوران شیراز، بهار ۱۳۸۰ .

 

سوابق آموزشی:

 

تدریس دوره های کارگاه نرم افزار های مهندسی:

 • کارگاه آموزش نرم افزار Hysys  (مقدماتی و پیشرفته)
 • کارگاه آموزش نرم افزار Aspen Plus (مقدماتی و پیشرفته)
 • کارگاه آموزش نرم افزار Matlab برای مهندسی شیمی
 • کارگاه آموزش مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی با Matlab
 • کارگاه آموزش طراحی آزمایشات با Design Expert
 • کارگاه آموزش  Gambit و Fluent

 

تدریس  دروس تئوری و راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- گرایش طراحی فرآیند: مدلسازی  سینتیکی اثر عملیات حرارتی بر کیفیت عسل، فاطمه فخری نژاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، زمستان ۱۳۹۱.
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی کاربردی: مدلسازی اختلاط و واکنش با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی، مریم نظری علی آبادی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شهر ری، پاییز ۱۳۹۰.
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- گرایش پدیده های انتقال: شبیه سازی هیدرودینامیکی جریان سیال در برج سیم مرطوب، سید محسن حسینی، اساتید راهنما: دکتر اسماعیل فاتحی فر و دکتر رضا علیزاده، استاد مشاور: دکتر اصغر علیزاده داخل. مهرماه ۱۳۹۱، دانشگاه صنعتی سهند. 
 • تدریس دروس کارشناسی مهندسی شیمی: موازنه جرم و انرژی، مکانیک سیالات، انتقال حرارت،عملیات واحد ۱، عملیات واحد ۲، آزمایشگاه عملیات واحد، آزمایشگاه کنترل فرآیند، آزمایشگاه نفت، طرح و اقتصاد کارخانه، مقدمات مهندسی صنایع نفت، کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی، فرآیندهای گاز
 • تدریس دروس دوره کارشناسی شیمی: اصول خوردگی در صنایع، شیمی و تکنولوژی نفت- اصول محاسبات شیمی صنعتی، شیمی و تکنولوژی پلیمر، شیمی صنعتی ۱ ، شیمی صنعتی۲، اصول صنایع شیمیایی، آزمایشگاه شیمی صنعتی