مدیر مرکز رشد واحدهای فناور

 

نام و نام خانوادگی: دکتر شهاب شریعتیØ´Ùاب شرÛعتÛ

اطلاعات تحصیلی

رتبه علمی : دانشیار رشته شیمی تجزیه و عضو هیات علمی دانشگاه

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : شیمی کاربردی 
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه گیلان 

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : شیمی تجزیه 
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس 

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی تجزیه 
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تربیت مدرس 

اطلاعات تماس : تلفن:  ۳۳۴۰۲۷۱۵-۰۱۳         نمابر ۳۳۴۰۲۷۱۸-۰۱۳

مشاهده سوابق علمی و اموزشی

 

سوابق اجرایی

 •  عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (از 1384)
 • رئیس دبیرخانه هیات امنای استان گیلان (از خرداد 1394 لغایت آذر 1395)
 • مدیر فنی آزمایشگاه همکار آزاد (ساها) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتاز شهریور 1394 لغایت آذر 1395)
 • مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتاز شهریور 1393 لغایت خرداد ماه 1394)
 • معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان  (تیرماه 1390 لغایت مرداد ماه 1393)
 • همکاری با دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت به عنوان استاد مدعو (1387-1390)
 • همکاری با دانشگاه علوم و تحقیقات گیلان به عنوان استاد مدعو (1389-1393)
 • همکاری با گروه شیمی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به عنوان استاد مدعو (1383-1384)
 • همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری به عنوان استاد مدعو (1383-1384)
 • مشاور شرکت خاک آزما نگین (1386-1382)

 

عضویت در شوراها و کمیته‌ها

 • عضو کمیته سامانه آزمایشگاهی استانی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان (اردیبهشت 1394 تاکنون)
 • عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان (مرداد 1394 تاکنون)
 • عضو کمیته برنامه ریزی و بودجه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان (مهر 1394 تاکنون)
 • رییس کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان (شهریور 1394 لغایت آذر 95)
 • عضو کمیته تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان (مرداد 1394 تاکنون)
 • دبیر کمیته انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان (شهریور 1394 لغایت آذر 95)
 • عضو شورای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان (1394لغایت آذر 95)
 • عضو کمیته اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان (از 1393)‏
 • رئیس کمیته معاونین دانشجویی منطقه17 دانشگاه آزاد اسلامی (1391-1393)
 • عضو کمیته تخصصی خدمات آموزشی منطقه17 دانشگاه آزاد اسلامی (خرداد 1391 لغایت 1392)
 • عضو کمیته راهبری فناوری و اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (1392 لغایت مرداد ماه 1393)
 • عضو کمیته طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (1392 لغایت مرداد ماه 1393)
 • عضو کمیته نظارت و کمک به استقرار شرکت‌های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (اردیبهشت1393 لغایت مرداد ماه 1393)
 • عضو کمیته تجدید نظر انضباطی دانشجویی منطقه17 دانشگاه آزاد اسلامی (1391-1393)
 • رییس شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (1390 لغایت مرداد ماه 1393)
 • رییس کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (1390 لغایت مرداد ماه 1393)
 • نایب رییس ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه (1390 لغایت مرداد ماه 1393)
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (1389 لغایت 1393)
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (1390 لغایت مرداد ماه 1393)
 • عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (1393 تاکنون)
 • عضو کمیته ICT دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (بهمن 1390 لغایت مردادماه 1393)
 • عضو مدعو شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص واحد رشت (1393-1394)
 • عضو کمیته تخصصی تحصیلات تکمیلی گروه شیمی دانشگاه آزاد رشت

 

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۷