زمینه های کاری اولویت دار

1 - فرایندهای سبز

2 - فرآوری مواد طبیعی

3 - تولید نانو مواد

4 - تصفیه پساب های صنعتی

 

زمینه های  فعالیت:

زمینه  تخصصی فعالیت این مرکز رشد، به کارگیری فناوری های نوین در استفاده از مواد طبیعی می باشد. موارد زیر را می توان به عنوان مثال ذکر نمود:

  • استخراج مواد خوراکی و دارویی از ضایعات چای با توسعه فناوری های بومی
  • استخراج مواد دارویی و بهداشتی از کاه و سبوس برنج با توسعه فناوری های بومی
  • استخراج مواد با کاربرد صنعتی و زیست محیطی از هسته و تفاله زیتون
  • توسعه فناوری های مورد نیاز برای تصفیه و کاربرد قیر طبیعی در صنایع مختلف
  • تولید مواد نانو با کاربردهای صنعتی مختلف با استفاده از مواد طبیعی و بومی منطقه
  • استخراج اسانس و مواد دارویی از گیاهان بومی
  • تبدیل، فراوری و استخراج مواد مختلف از انواع پسماندهای کشاورزی
  • تصفیه آب و پسابهای صنعتی با استفاده از فناوریهای نوین
آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۳۹۵