آدرس و شماره تلفن

آدرس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

رشت- کیلومتر ۷ جاده لاکان- بعد از مجتمع لاکانشهر- پلاک ۷۸۵- کدپستی ۴۱۹۳۱۱۵۶۵۳

تلفن: ۳۳۴۰۲۷۱۵  -۳۳۴۰۲۷۱۶  -۳۳۴۰۲۷۱۷  - ۳۳۴۰۲۷۱۹

فکس: ۳۳۴۰۳۳۶۸- ۳۳۴۰۲۷۱۸

تلگرام : ۰۹۰۳۷۴۷۶۳۹۴

آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۳۹۴