معرفی واحد فناور گیل فناوران کیمیا

 

سنتز نانوساختارهای مغناطیسی

 

 

مدیر واحد فناور: آقای دکتر شهاب شریعتی

(shahabshariaty@gmail.com)

خلاصه ایده:

نانو ساختارهای مغناطیسیبه دلیل داشتن برخی خواص می توانند به عنوان جاذبی مطلوب در واکنش های شیمیایی مختلف از جمله کاتالیز ناهمگن در واکنش های شیمیایی،استخراج ،جداسازی و حذف کونه های آلی به خصوص آلاینده ها از محیط زیست به کار برده شوند. این خواص عبارتند از:

1 – سهولت سنتز 2 – امکان استخراج سریع گونه های مختلف تنها با به کارگیری یک میدان مغناطیسی خارجی 3 – افزایش نسبت مساحت به حجم 4 – عدم نیاز به مراحل فیلتراسیون و سانتریفیوژ کردن د رطی فرایند استخراج و جداسازی 5 – اصلاح سطح که باعث افزایش در میزان انتخاب گری میشود.

تشریح روش اصلی اجرا ایده:

سنتز نانو ذرات مغناطیسی به روش شیمیایی صورت می گیرد و برای این منظور طراحی سیستم راکتور جهت سنتز مواد، سنتز هسته مغناطیسی در محیطی عاری از اکسیژن با کنترل دما متغییرهای تجربی انجام شده و پس از جداسازی و تایید ساختار ذرات سنتزی،سطح نانو ذرات توسط ساخت مزوپور و گروخ های عاملی مناسب برای کاربردهای خاص اصلاح می گردد

ویژگیهای محصول:

نانو ذرات به طور قابل ملاحظه ای سطح به حجم بالایی دارند که این مزیت ظرفیت و راندمان حذف و استخراج بالایی را برای آن ها فراهم میسازد همچنین سطح نانو ذرات می تواند به سادگی اصلاح شود و استخراج گزینشی را امکان پذیر کند.مزیت دیگر ذرات مغناطیسی ،جمع آوری آسان آن ها از محلول به کمک یک میدان مغناطیسی خارجی می باشد.این خاصیت رابرای استخراج گونه ها از حجم های بالای نمونه مفید می سازد،زیرا نیازی به سانتریفیوژ کردن و یا صاف کرد ن نمونه بعد از فرایند استخراج نیست.

 

 

 

آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۳۹۶