معرفی واحد فناور مبتکران فناور پردیس گیلان

 

مدیر واحد فناور: خانم متین بیات

(mhmsajjad@gmail.com)

تخلیص و فرآوری قیر طبیعی

 

- خلاصه ای از ایده :

برای جلوگیری از اینکه ،قیر طبیعی به عنوان یک ماده ای معدنی که بدون فرآوری و مستقیم بر حسب خام فروشی به کشور های بیگانه صادر میشود ،این گروه تمام تلاش خود را مبنی بر جلوگیری از خام فروشی این ماده با تخلیص و فرآوری قبل از صادرات بکار میگیرد تا قیمت این محصول افزایش قابل چشم گیری داشته باشد.

 

 ویژگیهای محصول :

خوشبختانه ایران به همراه آمریکا بزرگترین دارندگان معادن قیر طبیعی در جهان می باشد و بازار فروش و استفاده از این ماده مختص به نقاط خاصی از جهان نمی باشد بلکه کشور های اروپایی آسیایی و آمریکی شمالی نظیر کانادا و امریکا بازار هدف صادرات این محصول می باشد.

بزرگترین هدف این گروه مربوط میشود به بحث تخلیص یا زدودن خاکستر موجود در این ماده که بزرگتین فاکتور تایین قیمت می باشد. خوشبختانه معادن موجود در کشور که نمونه هایی تولیدی در این معادن در بیشتر مواقع با خاکستری بالای 5 درصد همراه است و میتوان نمونه های تولیدی این گروه بعد از تخلیص به عنوان انحصار در  تعیین قیمت  این بازار بپردازد.

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۳۹۶