معرفی واحد فناور فناوران آزمون تجهیز شیمی گیلان

مدیر واحد فناور: آقای اسماعیل کشت پور

(keshtpour1356@gmail.com)

ساخت و بهینه سازی تجهیزات ازمایشگاهی

 

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸