معرفی واحد فناور فناوران آزمون تجهیز شیمی گیلان

مدیر واحد فناور: آقای اسماعیل کشت پور

(keshtpour1356@gmail.com)

ساخت و بهینه سازی تجهیزات ازمایشگاهی

 

-  تشریح روش اصلی اجرای ایده:

طراحی مجدد دستگاه به طوری که در آن از نوآوری استفاده شده باشد و دارای نقاط قوت و ارجعیت نسبت به نمونه های خارجی باشد.2- ساخت نمونه اولیه به صورت آزمایشی 3- ارتقای کیفیت و ساخت نمونه اصلی 4- دریافت استانداردهای لازم جهت صادرات 5-ارائه محصول بازار

طی این مراحل با استفاده از تجارب و امکانات موجود از قبیل ابزارها و مواد اولیه موجود در کارگاه و دانش فنی متخصصین طرف قرارداد کارگاه اقدام به ارتکای کیفیت در ساخت قطعات دستگاه می شود . این شرکت جهت طراحی مدار الکترونیک این دستگاه تاکنون مبلغ پانزده میلیون تومان هزینه کرده .طراحی و ساخت قطعات مکانیک دستگاه نیز شامل ساخت قالب تزریق پلاستیک جهت ساخت قطعات از قبیل چرخ دنده ها و فولی های آن و ابزار مخصوص جهت ساخت بدنه از قبیل میز مخصوص خم کاری ورق اکریلیک و ساخت کوره جهت رنگ کاری بدنه دستگاه با استفاده از رنگ کوره ای که دارای کیفیت مناسبی می باشد.پس از ساخت دستگاه و رفع ایرادات موجود در جهت دریافت استانداردها (داخلی و خارجی)اقدام می گردد.

مرحله آخر شامل بازاریابی و فروش محصول در بازار داخلی و برنامه ریزی جهت صادرات به بازار بین المللی می باشد.